Systemy płatności cyfrowym pieniądzem

Coraz więcej firm jest zainteresowanych obsługą płatności elektronicznym pieniądzem. Ta forma rozliczeń popularyzuje się zarówno w e-commerce, jak i w gospodarce tradycyjnej i sektorze publicznym.

Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania szyte na miarę konkretnych potrzeb, konkretnej organizacji:
  •  dla firm tworzymy całościowe systemy rozliczeń tj. bramki płatności itd.
  •  dla klientów tych firm przygotowujemy Aplikacje Konsumenckie typu Light Wallet
Oprogramowanie i aplikacje mobilne
„Smart shares” – udziały w inwestycji