„Smart shares” – udziały w inwestycji

Jest to połączenie środka płatniczego z umową typu „smart contract”. Znajduje zastosowanie min. w inwestycjach na rynku nieruchomości i crowdfundingu.

Emitujemy jednostki udziałowe w formie szyfrowanego „tokenu”, z klauzulą „smart contract” – automatycznego wykonania kontraktu (np. alokacja środków pieniężnych pod warunkiem uzyskania X% finansowania całego przedsięwzięcia, umorzenie jednostki).
 Rozwiązanie to eliminuje pośredników, spory i nieuczciwe praktyki. Rolę arbitra przejmuje algorytm, a domniemane zaufanie zastępowane jest przez matematyczną pewność technologii blockchain.
Systemy płatności cyfrowym pieniądzem
Rejestry danych blockchain